ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Byggebransjen har hatt og har et betydelig fokus i media de siste årene på ulovlig virksomhet og flere saker mot entreprenører verserer nå i rettssystemet. Regjeringen offentliggjorde derfor en tiltaksplan den 13. januar 2015 for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Regjeringen påpeker at bygg og anlegg er en av bransjene som er utsatt for arbeidslivskriminalitet. Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

8. desember 2017

Regjeringen definerer arbeidslivskriminalitet på følgende måte:

«Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere, eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen»

Regjerningens tiltaksplanen skal sikre lovlig opptreden. Regjeringen signaliserer at det skal bli tøffere for de som ikke driver lovlig innen byggebransjen. Samtidig skal det bli enklere for de som driver lovlig. Regjeringens tiltaksplan skal sikre at det lønner seg å drive lovlig innen byggebransjen og de useriøse skal bli møtt med tiltak og sanksjoner. Regjeringen legger opp til et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter om forebygging, kunnskaps- og informasjonsdeling, mer effektiv sanksjonering ved brudd og internasjonalt samarbeid. Det skal bli lettere å kontrollere at leverandører er seriøse. Det skal bli skjerpet kontroll og straffenivå for denne type kriminalitet. Politi og andre offentlige myndigheter skal styrkes på dette området.

Byggebransjen kan derfor forvente ytterligere økt fokus også fremover i form av kontroller, økte midler til etterforsking og at flere saker vil oppdages og påtales.

Et hvert selskap innen byggebransjen må selv søre for at de har tilstrekkelige kontrollrutiner internt for å unngå ulovlig virksomhet. Styret har en klar plikt til å sørge for slike rutiner som daglig leder skal sørge for iverksettes i bedriften.

Du kan lese mer om Regjeringens strategi og tiltak her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater