Regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Byggebransjen har hatt og har et betydelig fokus i media de siste årene på ulovlig virksomhet og flere saker mot entreprenører verserer nå i rettssystemet. Regjeringen offentliggjorde derfor en tiltaksplan den 13. januar 2015 for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Regjeringen påpeker at bygg og anlegg er en av bransjene som er utsatt for arbeidslivskriminalitet. Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater