ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Manglende fremdriftsplan før oppstart

Dersom entreprenøren ikke har laget sin 4 ukers-/6 ukers-plan, vil han ha langt mindre muligheter til og nå frem med et krav om tillegg på grunn av forsinkelser fra andre entreprenører.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

15. juni 2018

Både i totalentreprise (NS 8407/NS 8417) og i utførelsesentreprise (NS 8405/NS 8415 og NS 8406/NS 8416) har entreprenøren påtatt seg å lage sin egen fremdriftsplan. Fristen for å lage en slik fremdriftsplan er 4 eller 6 uker etter signatur av kontrakten avhengig av hvilken kontrakt partene har valgt.

Fremdriftsplanen skal angi hvordan entreprenøren har planlagt sin gjennomføring av prosjektet ut fra kontraktens dokumenter og presisere hvilke avhengigheter han har fra sin oppdragsgiver.

Denne 4 ukers-/6 ukers-planen er like relevant gjennom hele prosjektet uavhengig av senere reviderte fremdriftsplaner.

Dersom entreprenøren ikke får prosjekteringsmaterialet i tide eller ikke får tilkomst til sine arbeider på det tidspunkt som fremgår av denne planen, skal det meldes med forbehold om eller krav om fristforlengelse eller dekning av merkostnader. Da foreligger det et avvik fra det som var entreprenørens kontraktsforutsetninger som kan gi entreprenøren rett til både tilleggsvederlag og fristforlengelse forutsatt at entreprenøren melder slikt krav i tide.

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater