ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Kontraktstabber i byggeprosjekter

Formelle feil fra entreprenøren eller oppdragsgiver blir stadig oftere brukt som grunnlag for å forbedre økonomien i prosjektet. Noen ganger er det fordi en av partene er i en økonomisk krise – andre ganger for en av partene spekulerer i å tjene penger på motpartens manglende evne til å holde seg til kontraktens formelle regler.

I denne artikkel vil jeg forsøke å vise de feilene som oftest begås og som kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Vi har oppsummert 10 vanlig punkter hvor det ofte gjøres feil.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

13. februar 2019

Utgangspunktet er at de færreste prosjekter har en fortjeneste på mer en 5 % av kontraktssummen. Dekningsbidraget er høyere, men det skal også dekke administrasjon, driftskostnader m.v. Det innebærer at dersom man i et prosjekt avskriver kr. 100.000, må man omsette kr. 2 mill. ekstra for å hente inn igjen tapet.

Med andre ord – det å bli bedre på kontrakter kan være langt mer viktig for overskuddet enn å spare kostnader på materialbruk.

Ved å klikke på tittelen på hvert punkt kan man få utdypende informasjon. Disse og mange andre praktiske forhold gjennomgås på vårt seminar «KONTRAKTSEMINARET.Entreprisekontrakter» som går neste gang 19. og 20. april 2016.

1 Avtale med prosjekterende

Oppdragsgiver skal være hyggelig korrekt og varsle mulig krav om dekning av merkostnader dersom det er forsinkelser eller feil/manglende prosjektering.

2 Feil i prising av totalentrepriser

Selv om entreprenøren har oppgitt hva han har priset i sitt tilbud, har han likevel ansvar de utelatte poster som er nødvendige for å få brukstillatelse med mindre tilbudet presiserer hva som ikke er med i tilbudet. Les mer her.

3 Manglende fremdriftsplan før oppstart. 4 ukers-/6 ukers-plan

Dersom entreprenøren ikke har laget sin 4 ukers-/6 ukers-plan, vil han ha langt mindre muligheter til og nå frem med et krav om tillegg på grunn av forsinkelser fra andre entreprenører. Les mer her.

4 Reviderte fremdriftsplaner og dagmulktsbelagte frister

Dersom oppdragsgiver og entreprenør er enige om en revidert fremdriftsplan, må entreprenøren sørge for at det konkret fremgår at ferdigstillelsesdatoen flyttes tilsvarende. Les mer her.

5 Entreprenørens varsel om tillegg eller endringer

Dersom ikke entrepren varsler om endring eller tillegg «uten ugrunnet opphold» har byggherre/oppdragsgiver rett til å avvise et tillegg selv om det er berettiget. (Eksempel på varslingsskjemaer for de ulike NS-kontraktene kan lastes ned her)

6 Byggherre/oppdragsgiver svarer ikke

Partene har inngått en avtale om at manglende svar på et krav om tillegg betyr aksept. Ytterligere svar er ikke nødvendig. (Eksempel på oppsett for oversikt over endringsvarsler og aksepterte krav ved manglende svar kan lastes ned her)

7 Regningsarbeider

Time- og materiallister skal fremsendes en gang per uke og er godkjent om det ikke er mottatt protester innen 14 dager. Les mer her. (Eksempel på oppsett av timelister kan lastes ned her)

8 Sluttoppgjør fra entreprenøren

Sluttoppstillingen må inneholde alle entreprenørens krav, presisere at omtvistede krav fastholdes og ta med eventuelle konkrete forbehold. (Eksempel på riktig oppsett for sluttoppgjør kan lastes ned her)

9 Innsigelser til sluttoppstillingen fra byggherre/oppdragsgiver

Oppdragsgiver skal komme med alle sine innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling innen to måneder, og dersom tidligere protester på tillegg ikke blir gjentatt skal de betraktes som frafalt.

10 Plikten til å «kontre»

Den som vil avvise et varsel eller svar med den begrunnelse at svaret eller varselet er sendt for sent, må selv varsle dette skriftlig uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det skal varselet eller svaret anses å være sendt i tide. Les mer her.

Oslo 29. mars 2016
Helge A. Tryti
Advokat/partner

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater