Konsulentens økonomiske ansvar ved feil og uteglemmelser

Arkitekter og konsulenter vil kunne gjøres økonomisk ansvarlig om de ikke utfører sine plikter etter NS 8401, NS 8402 eller NS 8403 på en aktsom måte. På samme måte kan UTF (ansvarlig utførende) og KUT (ansvarlig kontrollerende utførende) bli ansvarlig overfor byggherre om de ikke utfører sitt oppdrag med tilstrekkelig aktsomhet selv om de ikke har noe kontraktsforpliktelse overfor byggherre. Feil eller uteglemmelser som ikke kan karakteriseres som uaktsomme medfører imidlertid ikke slikt ansvar.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater