ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Innsigelser til sluttoppstillingen

Oppdragsgiver skal komme med alle sine innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling inne to måneder, og dersom tidligere protester på tillegg ikke blir gjentatt skal de betraktes som frafalt.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

På samme måte som at entreprenøren må ta med alle sine krav i sluttoppstillingen, må oppdragsgiver komme med alle sine innsigelser og motkrav senest inne to måneder etter å ha mottatt sluttoppstillingen. Har oppdragsgiver avvist et krav om tillegg tidligere, må oppdragsgiver presisere at han fastholder avvisningen. Dersom oppdragsgiver ikke presiserer at han fastholder en protest mot et tillegg, har entreprenøren rett til å anse den tidligere fremsatte protesten som frafalt.

Det er tilstrekkelig at oppdragsgiver fremmer krav om dagmulkt første gang som innsigelse til sluttoppgjøret.

Dersom oppdragsgiver i sin innsigelse til sluttoppgjøret protesterer på et tillegg er varslet for seint, men uten at oppdragsgiver tidligere har påberopt seg for sein varsling, bør entreprenøren kontant avvise denne innsigelsen med at en slik eventuelt berettiget innsigelse ikke lenger kan fremmes på grunn av manglende tidligere «kontring» fra oppdragsgiver. Fristen for å protestere er utløpt.

Etter at oppdragsgiver har kommet med sine innsigelser til sluttoppgjøret kan ikke oppdragsgiver komme med ytterligere innsigelser eller ytterligere motkrav. Enhver tvist skal utelukkende ta hensyn til det som fremkommer at entreprenørens sluttfaktura og oppdragsgivers innsigelser.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater