ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Hvem stikker av med volum- og nettrabatten?

Stadig flere er blitt klar over at byggherrene eller oppdragsgiverne stikker av med volum- e-handel- eller nettrabatten entreprenørene fremforhandler hos leverandørene. Hvorfor er det slik, og bør det være slik?

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

20. mai 2019

Har byggherrene eller oppdragsgiverne rett til å kreve rabatten utbetalt til seg?

Denne problemstillingen starter med, og er bare relevant under prinsippet om regningsarbeid: Har ikke partene avtalt annen pris, skal entreprenøren få dekket faktiske kostnader pluss et påslag for fortjeneste, indirekte kostnader og risiko. Uttrykket «faktiske kostnader» må leses bokstavelig. Dersom entreprenøren ikke har kostnader for å utføre arbeidet, har han heller ikke krav på betaling. Det samme gjelder dersom entreprenøren har fått en rabatt, eksempelvis volum, e-handel eller nettrabatt. Når entreprenørens kostnader blir redusert pga. slike rabatter, har entreprenøren heller ikke krav på å få dekket den kostnad entreprenøren sparer på grunn av rabatten.

Dermed er det byggherrene, eller oppdragsgiverne som stikker av med rabattene ved regningsarbeid.

Hvilken konsekvens har dette for entreprenørene?

Dette er sikker rett, fastslått av både Høyesterett og lagmannsretter. Hvorvidt det følges opp av enkeltaktører i bransjen er selvsagt et annet spørsmål, men stadig vekk får domstolene til prøving saker hvor byggherrene nekter å betale eller krever tilbakebetalt rabattene som entreprenørene har klart å fremforhandle. For entreprenørene svir dette og i større prosjekter kan det dreier seg om mange millioner kroner.

Bør byggherrene eller oppdragsgiverne har rett til å kreve rabatten?

Bør det være slik? Tja, regelen om regningsarbeid kommer jo bare til anvendelse der partene ikke har avtalt annen pris, og den er egentlig god på mange måter. Den sikrer at entreprenøren får dekket sine kostnader, samt et påslag og den gjelder alltid der partene har glemt å avtale annen pris. Slik sett er den et sikkerhetsnett for entreprenøren.

Hvordan kan entreprenørene sikre seg rett til rabatten selv?

Men, siden det er avtalefrihet rundt priser, kan partene alltid avtale en annen prismekanisme, og flere entreprenører bør bli mer bevisst på å avtale prismekanismer som sikrer at entreprenøren rettmessig kan sitte igjen med rabattene selv.

Partene kan for eksempel avtale at entreprenøren skal få dekket kostnader iht. pålydende på faktura fra underleverandører, pluss … % påslag. Det kan også presiseres at rabatter ol. som entreprenøren fremforhandler med leverandører, i sin helhet tilfaller entreprenøren.

Spørsmålet er selvsagt om byggherrene og oppdragsgiverne vil akseptere slike priser.

Hvem har rett til rabatten ved faste priser?

For byggherrene og oppdragsgiverne vil en slik pris fremstå som skummel. Entreprenør og leverandør kan jo avtale høye fakturapriser med store rabatter som utbetales i etterkant. Bekymringen er derfor ikke helt ubegrunnet og er medvirkende til at vi har de prismekanismene vi har i dag.

Det er da mer naturlig at entreprenørene tilbyr faste priser. Enten fast pris på hele jobben, eller faste enhetspriser. Ved faste priser er entreprenørens besparelser som følge av rabatter byggherren eller oppdragsgiveren uvedkommen. Sagt med andre ord, ved å avtale fastpris, eller faste enhetspriser, er det entreprenøren som stikker av med rabattene.

Partene må ha et bevist forhold til hvilken prismekanisme som avtales

I lys av dette er det egentlig ikke så urimelig at byggherren eller oppdragsgiveren stikker av med rabatten ved regningsarbeid. Videre er det viktig at partene har et bevisst forhold til hvilken prismekanisme som avtales, og hvilke konsekvenser prismekanismen gir, blant annet for spørsmålet hvem stikker av med rabattene.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ninja Roede og Bent Kverme, foto

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater