ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Entrepriserettens forhold til lovgivningen og avtaleretten

Det er full anledning i norsk rett til å gjennomføre en entreprise uten noen form for skriftlig kontrakt og uten henvisning til noen Norsk Standard. Ved en tvist i en slik situasjon vil vanlig norsk avtalerett legges til grunn. Mellom kontraktsparter hvor ingen er forbrukere foreligger det full avtalefrihet.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

1. november 2018

I mangel av andre kontraktsdokumenter vil en domstol forholde seg til “ulovfestet entrepriserett” som et stykke på vei består av de prinsippene som er nedfelt i Norsk Standard. Imidlertid vil de spesielle preklusive frister som NS-kontraktene inneholder ikke komme til anvendelse. “Preklusive frister” betyr frister som medfører at et ellers berettiget krav ikke lenger kan gjøres gjeldende for eksempel fordi fristen for å varsle om et tilleggskrav er oversittet.

Dersom oppdragsgiver er forbruker gjelder imidlertid forbrukerlovgivningen som setter grenser for hva som lovlig kan avtales. Det kommer jeg tilbake til under forbrukerkontrakter. Når det gjelder NBI-blader, “Våtromsnormen”, NS 3420 m.fl. vil heller ikke de kunne påberopes som en kontraktsforpliktelse med mindre det følger av avtalen. Har partene avtalt at en NS-kontrakt skal gjelde mellom partene (f.eks NS 8405), vil det medføre at også andre NS-er også er å anse som kontraktsdokumenter. Det gjelder for eksempel NS 3420 (utførelse, kvalitet, mv.) og NS 3940 (beregning av areal). NBI-blader eller “Våttromsnormen” er imidlertid ikke en del av kontraktsdokumentene med mindre det står klart og tydelig i kontraktsdokumentet.

Det er en svært vanlig avtaleform at det signeres på et kort avtaleformular med en henvisning til f.eks. NS 8405. I et slikt tilfelle kommer NS 8405 til anvendelse i sin helhet som kontraktsbestemmelser, selv om selve teksten i standarden ikke er vedlagt kontrakten.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater