ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Entreprenørens varsel om tillegg eller endringer

Dersom ikke entrepren varsler om endring eller tillegg «uten ugrunnet opphold» har byggherre/oppdragsgiver rett til å avvise et tillegg selv om det er berettiget.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Både utførelseskrontrakter etter NS 8405/NS 8415 og totalentreprisekontrakter etter NS 8407/NS 8417 har byggherre/oppdragsgiver rett til å bli varslet «uten ugrunnet opphold» dersom det oppstår situasjoner hvor entreprenøren mener å ha krav på tillegg i tid eller penger. En rettidig varsling gir oppdragsgiveren mulighet til å iverksette tiltak slik at han kan holde tidsplanen og foreta justeringer slik at han kan holde seg innenfor sitt budsjett. Manglende rettidig varsel fratar oppdragsgiver ofte muligheten til å foreta slike justeringer. Derfor gir kontraktene oppdragsgiver rett til å avvise et tillegg som varsles for seint.

«Uten ugrunnet opphold» betyr at varsling skal skje innen få dager fra varsel kunne blitt gitt. Et varsel som er gitt etter 14 dager vil i normale tilfeller være gitt for seint og kan kreves avvist av oppdragsgiver selv om tilleggskravet er berettiget (preklusjon). Dette gjelder ikke dersom partene har avtalt NS 8406 eller NS 8416. Da vil ikke varslede krav bare unntaksvis kunne avvises på grunnlag av at varselet er sendt for seint.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater