ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Avtale med prosjekterende

Oppdragsgiver skal være hyggelig korrekt og varsle mulig krav om dekning av merkostnader dersom det er forsinkelser eller feil/manglende prosjektering.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

7. desember 2017

Både byggherre og entreprenør bør signere en kontrakt med prosjekterende – normalt NS 8401 – hvor oppdraget spesifiseres og honoraret avtales. Denne avtalen er uavhengig av om det gjelder en utførelsesentreprise, en totalentreprise eller en underentreprise.

Den vanligste feilen oppdragsgiver gjør er at det ikke lages en fremdriftsplan for når de enkelte deler av prosjekteringen skal være ferdig. Uten slik fremdriftsplan vil oppdragsgiver ha liten mulighet for å få dekket sine merkostnader ved forsinkelse i prosjekteringen.

Den andre vanlige feilen er at man skal være opptatt av samarbeid og holde oppe et godt samarbeidsklima slik at man ikke varsler forsinkelse eller feil/mangelfull prosjektering før i sluttoppgjøret med prosjekterende. Da er det for seint og et mulig krav mot prosjekterende kan være tapt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater