Prosjekterende dømt til å betale kr. 18 mill.

Bergen tingrett kom til at prosjekterende ikke gjorde tilstrekkelig for å oppfylle sin plikt til å følge fremdriften i et større byggeprosjekt. Arkitektfirmaet hadde inngått en kontrakt etter NS 8401. Manglende og forsinket prosjektering påførte entreprenøren betydelige merkostnader som byggherre måtte dekke. Byggherre krevde påførte merkostnader som følge av forsinket prosjektering erstattet hos prosjekterende arkitektfirma. Retten kom til at arkitektfirmaet ikke hadde lagt nok ressurser i å forsøke å holde fremdriften. Retten kom derfor til at prosjekterende arkitektfirma hadde opptrådt "grovt uaktsomt" og dømte arkitektfirmaet til å betale byggherre erstatning på kr. 18 millioner.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår entrepriseavdeling bistår mellomstore utbyggere, entreprenører, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Trenger du kompetanse innen kontrakter, totalentreprise, utførelsesentreprise, offentlige eller private anskaffelser? Vi hjelper deg!

Våre advokater