ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev her!

Søkeresultater

NS 8405: Sluttfaktura

Entreprenørens endelige krav Sluttoppgjøret skal være utformet slik at det ikke er tvil om at dette er det endelig sluttoppgjørskravet. Det er ikke et formelt

NS 8405: Regningsarbeider

Det betyr at entreprenøren for eksempel ikke kan vise til veiledende priser på materialer, men at det skal legges frem dokumentasjon på det han faktisk

NS 8405: Endrings- og tilleggsarbeider

Pålegg om endrings- og tilleggsarbeider Imidlertid kan også en endring av entreprenørens forpliktelse pålegges ved en irregulær endringsordre. Kort sagt er en irregulær endringsordre alle

NS 8405: Mengdekontroll

Dersom entreprenøren skal bære risikoen for at de beskrevne mengder i tilbudsforespørselen er korrekte, må dette være særskilt avtalt. Normalt skjer overføring av risiko for

NS 8405: Bankgarantier

Starter ikke før bankgaranti er mottatt Entreprenøren plikter ikke å starte arbeidene før oppdragsgiverens bankgaranti er mottatt (pkt. 9.3, 1. ledd, 2. setning). Entreprenøren plikter

Generelt om utførelseskontrakter

Byggherren eier prosjektet Det er byggherren som skal overta og betale for bygget og da er det en selvfølge at byggherren også får bestemme hva