ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

Feil i sluttoppgjøret

Det er formkrav til sluttoppgjøret som det kan være dramatisk å overse. Felles for alle sluttoppgjør er at de skal inneholde alle krav som entreprenøren

Overtakelse – en mulig felle

En husleverandør kan få dagmulkt på inntil 10 % av kontraktssummen overfor en forbruker på grunn av slurv ved overtagelsen. Mellom profesjonelle kan manglende signert

Videreføring av kontraktsforpliktelser

Videreføring til leverandør og underentreprenør Slurver oppdragsgiveren med dem han selv engasjerer, vil han kunne sitte igjen med et stort og unødvendig ansvar og potensielt

Varsel om tillegg

Aldri purre på svar Manglende svar betyr «aksept» i Norsk Standards kontrakter. Entreprenøren skal derfor aldri benytte et skjema der oppdragsgivers aksept etterspørres og entreprenøren

Feil håndtering av regningsarbeider

For sent å komme med protester Har entreprenøren sendt inn sine timelister uten å ha mottatt protester, skal entreprenøren heller ikke senere akseptere protester på