ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

10 feil styret må unngå

1. Et godt forprosjekt og en god plan Beste garanti for et godt prosjekt er å ha en god plan, utviklet gjennom et forprosjekt som

Avtale om håndverkertjenester

Loven er ufravikelig til ugunst for forbruker, og partene må derfor påse at avtalen de inngår er i tråd med lovens minstekrav, og at avtalen

Unngå foreldelse av mangelskrav

Historiene er mange og varierte, men et typisk senario er at borettslagene og sameiene gir konsulenten jobben med å følge opp mangler utbyggere / entreprenører

Advokatbistand og kurs

I byggeprosjekter ser vi at mange ikke er i stand til å stille de riktige spørsmålene til innleide konsulenter og entreprenørene kommer på etterskudd med

Valg av entreprenør

Det å velge riktig entreprenør er avgjørende for et godt resultat. Stort sett er entreprenørene flinke, men mye avhenger av hvor klar avtalen med entreprenøren

Styrets fullmakt

Styret har i kraft av lov rett og plikt til å treffe alle avgjørelser som ikke gjennom lov eller vedtekter krever samtykke/beslutning fra andre. Som