ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

Garasje og uthus uten byggetillatelse

Regler som må overholdes Det betyr at gesimshøyder, avstand fra nabogrense og andre bestemmelser må være overholdt. Disse sakene utgjør en betydelig saksmengde hos kommunene