ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

Samspillsentreprise, ulike modeller

De uegentlige samspillskontraktene De senere år har det utviklet seg ulike modeller med samspillsentrepriser. Det er også utviklet en terminologi som beskriver noen av elementene

Sluttoppgjør i NS kontrakter

Byggherre må sende sine innsigelser mot entreprenørens krav innen to måneder, og protester eller motkrav som ikke er fremmet innen fristen kan entreprenøren kreve avvist.

Samspillsentreprise eller samspillskontrakt

Vi har samlet noen artikler om samspillsentrepriser eller samspillskontrakter på våre sider, og ønsker å skape økt interesse og forståelse for entrepriseformen. Vi tror entrepriseformen

Back-to-back avtaler

Hva er en «Back-to-back»-klausul Med «Back-to-back»- avtaler menes normalt at underentreprenøren bare får betalt for de tillegg byggherre vil betale for. Det kan som utgangspunkt