ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

Samspillsentreprise, ulike modeller

Innholdet i artikkelen De uegentlige samspillskontraktene «kost pluss» kontrakt og «åpen bok» «Allianse kontrakter» eller «partnering avtaler» «Back to back» vilkår De egentlige samspillsentreprisene Fler-parts

Sluttoppgjør i NS kontrakter

Byggherre må sende sine innsigelser mot entreprenørens krav innen to måneder, og protester eller motkrav som ikke er fremmet innen fristen kan entreprenøren kreve avvist.

Samspillsentreprise eller samspillskontrakt

Innholdet i artikkelen Samspilleentreprise beskrevet i 5 punkter Er det nødvendig med tradisjonelle og kompliserte avtalevilkår i en samspillsentreprise? Har vi noen Norsk Standard for

Back-to-back avtaler

Hva er en «Back-to-back»-klausul Med «Back-to-back»- avtaler menes normalt at underentreprenøren bare får betalt for de tillegg byggherre vil betale for. Det kan som utgangspunkt