ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

Samspillskontrakt for mindre entrepriser

Modellene tilpasset de store entreprisene er ikke ideelle for mindre entrepriser. De er for store og kompliserte. Skal samspill fungere i mindre entrepriser er det behov

Rett til å nekte overtakelse

Hvorfor nektes overtakelse? Motivasjonen for å kreve overtakelse kan være det selvsagte, nemlig at arbeidene er ferdige og entreprenøren ønsker at byggherren skal overta ansvaret