ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

Prisoverslag etter Bustadoppføringslova

I den konkrete saken Høyesterett hadde til vurdering hadde forbruker hadde bestilt elektroarbeider i forbindelse med fullstendig rehabilitering av sin bolig. Entreprenøren ga et prisoverslag,

Konsulentens ansvar som byggeleder

Her kan du lese hele dommen: Saken gjelder krav om erstatning utenfor kontrakt. Om sakens bakgrunn gjengis følgende fra tingrettens dom: «Jørn Gilberg var byggherre

Veidekkedommen, Rt. 2003 s. 1531

Allerede i 2003 avsa Høyesterett en sentral dom knyttet til spørsmålet om hvordan kontrakter vunnet ved anbud skal tolkes, og hvorvidt det er adgang til

Mikadommen, Rt. 2012 s. 1729

Høyesterett har i flere avgjørelser den siste tiden utpenslet regler for hvordan avtaler inngått etter forutgående konkurranse skal tolkes. Vi fikk først Feilprisingsdommen, Byggholtdommen i 2007

Reklamasjonsfrist, Rt. 2010 s. 103

Oppdager byggherren mangler ved entreprenørens arbeider, plikter byggherre å reklamere innen gjeldende frister. Er ikke annet avtalt plikter byggherre å reklamere «innen rimelig tid». Annen frist