ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

5 tabber tilbydere ofte gjør

1. Manglende dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Tilbyder må dokumentere sine kvalifikasjoner i tråd med de kvalifikasjonskrav oppdragsgiver stiller, se forskrift om offentlige anskaffelser §§

Private og offentlige anskaffelser

Dette bør du vite om private og offentlige anskaffelser: Generelt Alminnelige anbudsrettslige regler Regelverket om offentlige anskaffelser Private anbudsregler Privatrettslige valgfrie anbudsregler Litt om begrepsbruk

NS 8400:2005 – Anbud uten forhandlinger

Oppdragsgivers valgfrihet med tanke på konkurranseregler En privat oppdragsgiver kan fritt velge de konkurranseregler som skal gjelde for den konkurransen oppdragsgiver starter. Reglene må formidles