ENTREPRISERETTSADVOKATER

SPESIALISERTE ADVOKATER

En del av
Codex Advokat

Ring oss: 22 93 38 50

ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Søkeresultater

5 tabber tilbydere ofte gjør

1. Manglende dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Tilbyder må dokumentere sine kvalifikasjoner i tråd med de kvalifikasjonskrav oppdragsgiver stiller, se forskrift om offentlige anskaffelser §§

Private og offentlige anskaffelser

Anbudsrettens regler kommer til anvendelse når flere innen samme frist og på samme grunnlag innbys til å gi skriftlig tilbud på utførelse av et oppdrag.

NS 8400:2005 – Anbud uten forhandlinger

Oppdragsgivers valgfrihet med tanke på konkurranseregler En privat oppdragsgiver kan fritt velge de konkurranseregler som skal gjelde for den konkurransen oppdragsgiver starter. Reglene må formidles