ENTREPRISERETTSADVOKATER

En del av Codex Advokat

Underentreprenører får ikke betalt

Byggeindustrien tar i nr.6 2014 et oppgjør med de store entreprenørenes håndtering av sine underentreprenører. Artikkelen henviser blant annet til at noen større entreprenører avviser krav fra underentreprenøren, men krever likevel betalt for det samme tillegg fra byggherre.

Av Codex Advokat og Entrepriserettsadvokater.no

15. juni 2018

At dette er mulig følger av NS-kontraktenes formkrav. Særlig at avvik/tillegg/endringer må meldes «uten ugrunnet opphold».

Det at underentreprenører blir nektet betaling for berettigede tillegg fordi det er formelle feil med varslene vil ikke bare medføre tap – det kan også medføre konkurs. Det er ikke noen hemmelighet at det svært ofte blir konkurser hos underentreprenører på de store prosjektene. Det er heller ikke utenkelig at dette er årsaken til den økning i konkurser som man ser de første fire måneder i 2014.

Relaterte artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Entrepriseadvokater

Vil du lære mer om oss?

Codex Advokat er et hurtig voksende advokatfirma, med en spesialisert profil. Vi er over 80 medarbeidere, og har en stor eiendom- og entrepriseavdeling på 17 advokater.

Kontakt våre advokater:

Eller still ditt spørsmål her:

Hvorfor velge oss?

  • Din sak i fokus
  • Landsdekkende
  • 20 års erfaring
  • Spesialiserte advokater